H&D – An HCL Technologies Company
V Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. realizujeme kromě standardních projektů také projekty v oblasti výzkumu a vývoje.

Výzkum a vývoj v H&D

V Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. realizujeme kromě standardních projektů také projekty v oblasti výzkumu a vývoje.

Výsledky projektů VaV jsou podstatné pro ekonomický růst a rozvoj, ale také pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků.

 

Hlavní směrem výzkumu a vývoje v H&D jsou projekty, které jsou zaměřeny do oblasti „Průmysl 4.0“ a s tím související automatizací výrobních i dalších procesů. Jedná se zvláště o projekty strojového vidění a rozšířené reality, které spočívají v novém spojení optických metod s možnostmi výpočetní techniky pro zajištění celé řady výrobních a kontrolních operací, nebo pro výukové či demonstrační účely.Díky využití těchto postupů může dojít ke zkvalitnění výrobního procesu nahrazením lidské práce.

V rámci projektů VaV se dále společnost věnuje aktivitám v oblasti průmyslu a to převážně v automotive oblasti. Jedná se o projekty, které jsou charakteristické stále se rozrůstajícími funkcemi, které zvyšují uživatelský komfort a využívající konektivitu vozu nebo projekty, které pomáhají ve výrobní automotive sféře.

Část projektů v oblasti výzkumu a vývoje v H&D tvoří projekty z oblasti vývoje nový software pro interní využití v rámci řízení procesů společnosti. Jsou vytipovány oblasti, kde automatizace a podpora software přináší největší efektivitu a v tomto kontextu jsou jednotlivé projekty zpracovávány.

Cílem vývoje je udržet se na technologické špici a reagovat na nejnovější trendy v oblasti automatizace průmyslu a tím dosáhnout diverzifikace portfolia.

;