H&D International Group
H&D disponuje profesionálními grafiky a specialisty na uživatelské rozhraní, kteří vytvářejí grafický design mobilních a webových aplikací.

Grafické služby

Grafika pro aplikace  

Podíváme-li se na grafiku z pohledu koncového uživatele, zjistíme, že je velmi často rozhodujícím faktorem pro to, zda se mu daná aplikace či systém líbí. Z pohledu IT odborníků se jak v oblasti mobilních, tak webových aplikací většinou setkáváme s vícero řešeními, která však mají obdobnou funkčnost. Z pohledu funkcionality se liší často pouze v detailech, ale přesto některé z nich jsou úspěšnější než ostatní, které se ztratí v digitálním smetišti.

Při vývoji je tedy design aplikace často hlavní rozdílem mezi její úspěšností a zapomenutím. Jak intuitivně se aplikace ovládá, jak se v ní uživatel orientuje, zda grafické ztvárnění zákazníka uchvátí nebo odradí?

To jsou otázky, které si musí položit každý, kdo se na jejím vývoji podílí.

H&D disponuje profesionálními grafiky a specialisty na uživatelské rozhraní, kteří vytvářejí grafický design mobilních a webových aplikací.  Mezi jejich realizované projekty patří například:

Aplikace:

Grafika pro zařízení  

V dnešní době navíc nacházíme stále více grafických prvků a někdy dokonce i aplikací v každodenně používaných přístrojích. Může se jednat o aplikace v našem televizoru, v moderních kuchyňských zařízeních nebo v informačních displejích, u kterých si ani neuvědomíme, že jsou řízeny softwarem. Mezi ně patří i multifunkční displeje moderních automobilů a jejich rádií, na kterých se nám zobrazují informace nejen o přehrávané hudbě či naladěné stanici, ale také o nastavení klimatizace, vzdálenosti od ostatních vozidel při parkování a podobně.

Nejen grafický design, ale i příprava grafických zdrojů ve formě ikon, upravených a retušovaných obrázků, bitmapových fontů patří do portfolia profesionálních služeb zajišťovaných společností H&D.  

;