H&D International Group
Impresum – Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Impresum


Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Českobratrské náměstí 1321
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 739 392 739
info@hud.cz
IČ: 27931579
Datová schránka: gy2amhw

Jméno osoby oprávněné zastupovat společnost
PhDr. Irena Šípalová (jednatelka)

Jednatelé společnosti
Bernhard Hönigsberg
Anita Hönigsberg
Andreas Lehmann
Karl-Heinz Franke
Irena Šípalová


© Copyright 2014
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.