H&D – An HCL Technologies Company
Impresum – Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Impresum


Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Českobratrské náměstí 1321

293 01, Mladá Boleslav

Tel.: +420 739 392 739

info@hud.cz

IČ: 27931579

Datová schránka: gy2amhw

 

Provozovna Liberec:

Budova finančního úřadu Liberec

1.Máje 97/25

460 07, Liberec

 

Jméno osoby oprávněné zastupovat společnost
PhDr. Irena Šípalová (jednatelka)

Jednatelé společnosti
Bernhard Hönigsberg
Anita Hönigsberg
Andreas Lehmann
Karl-Heinz Franke
Irena Šípalová


© Copyright 2014
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.

 

;