H&D – An HCL Technologies Company

Projektové vedení

 

Projektové vedení je nedílnou součástí našich činností na zákaznických projektech. Proto i my v každodenní praxi vnímáme v oblasti IT, ale i mimo ni, že metoda vedení projektů waterfall ustupuje do pozadí a větší důraz je kladen na agilní vedení projektů.

Waterfall

Původní waterfall či vodopádový model má jasně stanovenou návaznost etap, jedna etapa musí skončit, aby začala další. Obvykle se objevuje dělení do 7 etap - specifikace požadavků, návrh, implementace, integrace, testování, instalace a údržba.

Agilní vedení projektů

Agilní metody k projektovému vedení přistupují zcela jinak, klíčový je proklientský přístup s častou aktualizací výstupu prací a feedbacku od zákazníka. Tato metoda vychází z toho, že klient nedokáže na počátku jasně definovat, co chce, tedy boří hlavní předpoklad pro waterfallovou metodu.

Hlavní rozdíl mezi oběma přístupy vnímám osobně v tom, že waterfallový model vnímá jako klíčové procesy a jejich dodržení, oproti tomu agilní metody směřují pozornost zejména na produkt. Jednou z běžně užívaných agilních metod je SCRUM. Ten využívá každodenních setkání týmu a častých ukázek výsledků zákazníkovi, který navrhuje změny, které jsou postupně zapracovány.

Pokud Vás oblast projektového vedení zajímá, v naší společnosti se na toto téma můžete stát experty. Juniorní pozice projektové podpory umožní snadný vstup do tématiky, sledování jednotlivých projektových rolí a pochopení procesů. Díky tomu poznáte, jaká role v týmu by Vám v budoucnu vyhovovala a můžete se v rámci naší společnosti posunout dál, například na pozici projektového vedoucího nebo analytika. A pokud už máte s projektovým vedením zkušenosti a chcete se s námi podělit o Vaše know how, rádi Vás přivítáme v našem týmu.

Veronika, Team Leader skupiny Project Office

;