skip to Main Content

Sociální odpovědnost firem (CSR)

V rámci aktivit společenské odpovědnosti (CSR) vycházíme z hodnot, které v H&D sdílíme a jsou nedílnou součástí našeho života. Jednoduše děláme svět lepší, a to nejenom pomocí našich technologií!  Vždyť i naše Vize a Mise je založena na pilířích odbornosti, odpovědnosti, opravdovosti, odhodlanosti a otevřenosti.

Samozřejmostí pro naši společnost je dodržování právních a etických pravidel, které se týkají nejenom finančního a daňového sektoru, ale i ochrany životního prostředí a vztahů se zaměstnanci. Abychom lépe šířili osvětu o ochraně životního prostředí a trvalé udržitelnosti, zapojili jsme se do projektů Zelená firma a Zodpovědná firma. Tyto propracované projekty nás jako zaměstnavatele podporují v našich aktivitách, napomáhají šířit znalosti mezi kolegy a pomáhají s optimalizací plýtvání zdroji.

Back To Top