skip to Main Content

Činnosti v regionu

Odpovědnost necítíme jen vůči našim zaměstnancům, ale i vůči regionu, ve kterém naše společnost působí.  Kromě sponzoringu se společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s. r. o. rozhodla aktivně vstoupit do dalšího dění v našem regionu.

Zapojili jsme se do aktivit na Mladoboleslavsku v rámci Nadačního fondu Škoda Auto Mladoboleslavsko, kde jsme byli jedním ze čtyř zaměstnavatelů, kteří se rozhodli věnovat svoje zdroje pro podporu tohoto projektu. Zúčastnili jsme se několika kulatých stolů, kde diskutovali lokální situaci zástupci státního a podnikatelského sektoru. Tématy byla například dopravní bezpečnost v regionu, vzdělávání či rozvoj občanské společnosti. Cílem H&D je nejen využívat zdroje regionu, ve kterém působí, ale zároveň zlepšovat prostředí a situaci v tomto regionu. Proto zapojení do jednání bylo samozřejmostí a s radostí se podílíme na hledání řešení pro zlepšení současné situace.

V roce 2019 nechyběla v rámci našich aktivit i akce pro veřejnost Pohádkový les, kterou jsme pořádali za podpory města Mladá Boleslav. Akce se těšila hojné účasti místních i přespolních a v našich očích slavila velký úspěch. Akce takovéhoto formátu, u kterých není požadováno vstupné, je v našem regionu nedostatek. Podpořili jsme tak skupinu rodin s dětmi, ale zároveň v rámci doprovodného programu i Restaurant Day a místní drobné spolky a podnikatele. Na své si tedy mohli přijít nejen děti, ale i dospělí a mládež.

Další iniciativa vznikla na základě návrhu zaměstnanců, kteří navrhli zapojení H&D do Sbírky potravin, kam přispěla nejen firma, ale i naši zaměstnanci. V letošním roce bylo vybráno fyzicky v H&D 63 kusů potravin a 903 kusů drogistického zboží, které organizátor sbírky předal potřebným přímo v tomto regionu. Řada kolegů se zapojila i přes online nákupy, na které jsme upozornili v rámci interní marketingové kampaně.

Back To Top