skip to Main Content

Spolupráce s vysokými a středními školami

V rámci našich činností se zaměřujeme dlouhodobě i na spolupráci s vysokými a středními školami, zejména v regionu Mladoboleslavska a Liberecka, ale i mimo něj. Ve svém kruhu rádi vidíme mladé kolegy z vysokých či středních škol, se kterými sdílíme naše zkušenosti a oni nás obohacují o jejich zajímavé názory a nápady. Naši odborníci vyjíždějí do výuky, kde rádi nejenom o naší práci hovoříme, ale často diskuse obohacujeme i o ukázky z praxe. Předvádíme H&D simulátory pro testování infotainmentu vozu či ukázky a simulace z vývoje týmu strojového vidění a rozšířené reality. Se studenty se pravidelně setkáváme i na kariérních veletrzích, kde prezentujeme naši společnost a pracovní pozice nejen pro absolventy, ale i part time nabídky a praxe vhodné pro studenty. Příležitosti nabízíme i zahraničním studentům, v rámci Erasmus programu k nám v letošním roce na 4 měsíce zavítal student z Bosny a Hercegoviny. Setkáváme se ale i mimo školské prostředí. Například v rámci projektu s názvem PiJam se skupina studentů potkala s našimi kolegy ze Strojového vidění v Liberci a společně vyvíjeli program pro robota. Cílem projektu bylo vzbudit v mladé generaci zájem o moderní technologie.

Back To Top