H&D International Group
Projektoví manažeři společnosti H&D zajistí realizaci Vašich projektů v souladu s best practices vycházejících z metodiky PRINCE2®.

Konzultace a vedení projektů

Zahajujete nový projekt či potřebujete zanalyzovat současný stav?

Společnost H&D nabízí možnost zapojení svých odborníků do Vašich projektů. Formou zpracování studií proveditelností, analýz, konzultací a projektového vedení přispějeme k úspěšnému dosažení Vašich projektových cílů.

Naše služby vždy poskytujeme s vědomím, že hlavním úkolem našich specialistů je přispět svými znalostmi a zkušenostmi k rozvoji Vašich obchodních aktivit. Námi připravené analýzy a studie proveditelnosti jsou proto vždy založené na pochopení Vašich potřeb a obchodních cílů. Řešení navržená a implementovaná našimi konzultanty Vám následně pomohou dosáhnout těchto cílů prostřednictvím informačních technologií.

Projektoví manažeři společnosti H&D zajistí realizaci Vašich projektů v souladu s best practices vycházejících z metodiky PRINCE2®. To vše v očekávané kvalitě, plánových termínech a při současném dodržení rozpočtu.

V rámci celého životního cyklu projektu klademe velký důraz na splnění Vašich požadavků. Za úspěšný projekt pak považujeme ten, který splní Vaše obchodní cíle!

;