H&D – An HCL Technologies Company
Počítačové vidění (Computer Vision) je velmi blízké studiu samotného biologického vidění.

Počítačové vidění

Computer Vision, neboli počítačové vidění, je jednou z nejmodernějších oblastí výpočetní techniky a vývoje softwaru. Využívá se k rozpoznávání objektů ze zachyceného obrazu, tedy ke zpracování videa či fotografií.

V určitém směru se jedná o opak počítačové grafiky. Zatímco počítačová grafika vytváří obrazová data z informací popisujících zachycené objekty, počítačové vidění získává informace přímo z obrazových dat. Aktuálním trendem je obě disciplíny kombinovat – příkladem mohou být systémy rozšířené reality (Augmented Reality neboli augmentovaná realita).

Počítačové vidění je velmi blízké studiu samotného biologického vidění. Obor biologického vidění studuje a modeluje fyziologické procesy, které u lidí a zvířat umožňují vizuální vjemy. Počítačové vidění shodně studuje a modeluje na základě složitých matematických modelů softwarově a hardwarově implementované procesy za umělými zrakovými systémy. Mezidisciplinární výměna poznatků tak vede k rozvoji všech těchto oborů lidského vědění. 

Computer Vision (počítačové vidění) jsme s úspěchem implementovali do vlastního technologického produktu s názvem HuDVISION.

V jakých oblastech má Computer Vision, neboli počítačové vidění, největší potenciál?

  • Ovládání procesů - v autonomních vozidlech nebo průmyslových robotech
  • Detekce jevů - při sledování pohybu či změn zaznamenaných na kamerovém záznamu
  • Modelování objektů nebo prostředí - při analýze obrazu či prostředí zachyceného kamerou, v kombinaci s rozšířenou realitou se poté jedná především o doplňování reálných předmětů do vymodelovaného prostředí či naopak
  • Organizace informací - při indexování databází obrázků nebo videí
  • Interakce - pro zpracování vstupu při interakci počítače s člověkem

Kde se s touto technologií můžete již nyní setkat?

  • Medicína – v medicíně se na základě obrazových dat z mikroskopu, RTG, angiografie, ultrazvukového vyšetření či tomografie obecně stanovuje diagnóza pacienta – Computer Vision proto vede ke zkvalitnění diagnostického procesu a patří dnes již neodmyslitelně k základním metodám používaným při vyšetření pacienta.
  • Průmysl - Computer Vision je v tomto případě často označováno jako strojové vidění, které získává informace za účelem podpory výrobního či logistického procesu. Užívá se především v oblasti kontroly kvality, kde sleduje a kontroluje jednotlivé produkty, aby bylo možné předcházet vzniku defektů. V rámci řízení výroby slouží k monitoringu výrobků ve výrobních halách či řízení logistických toků.
  • Armáda - pravděpodobně nejširší spektrum činností souvisejících s Computer Vision uplatňuje obranný sektor. Jedním z dobře známých příkladů může být detekce nepřátelských vojáků či vozidel nebo automatické navádění raket.
  • Navádění autonomních vozidel – mezi které můžeme zařadit ponorky, vzdušná vozidla či bezpilotní letouny, a v dnešní době čím dál více a více i automobily. Úroveň autonomnosti se zde pohybuje od plně autonomních (bezpilotních) do částečně autonomních vozidel, ve kterých systémy počítačového vidění pomáhají řidiči nebo pilotovi lépe zvládat různé situace.

I my umíme využít přednosti Computer Vision a implementujeme ji do našich produktů a služeb! Ať už ve formě využití knihovny opencv či vlastních frameworků.

Kromě mnoha dalších moderních technologií využíváme v našem inovativním centru právě i počítačového vidění. Computer Vision (počítačové vidění) jsme s úspěchem implementovali do vlastního technologického produktu s názvem HuDVISION.  

;