skip to Main Content

IT ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU ČESKÉMU TRHU

Nabízíme IT služby, které pokrývají prakticky většinu IT segmentu. Od analýz, návrhů, optimalizací až po komplexní řešení, s primárním zaměřením na mobilní aplikace, integraci mobilních řešení s vozidly, plánování a kontrolu výroby, nebo na oblast strojového vidění a rozšířené reality.

VÝVOJ APLIKACÍ

Zaměřujeme na vývoj a podporu webových a mobilních aplikací pro iOS i Android. Realizujeme nativní vývoj i multiplatformní vývoj na technologii Xamarin. U webových aplikací využíváme  platformu .NET a související technologie, např. HTML 5. Realizovali jsme řadu projektů webových aplikací, založených na technologiích MS ASP.NET, MS SQL, MS Azure, ORACLE a JAVA. V rámci grafických služeb máme know how v oblasti UI/UX designu, animací, tvorbě konceptů, prototypů či grafických specifikací. Grafiku realizujeme pro webové a mobilní aplikace, pro e-learningové moduly, HMI či AR-VR aplikace.

Zjistit více  >

KONEKTIVITA VOZU

Součástí portfolia je i řešení v oblasti konektivity vozu (ConnectedCar). Máme zastoupení v různých oblastech od technického vývoje přes IT až po zákaznickou podporu. Naši experti pracují na integraci mobilních zařízení, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace a propojení s automobilem. Nabízíme dlouholeté know-how pro realizaci analýz, testování, integrační činnosti, podporu GDPR či zákaznickou podporu v tématu konektivity. Do naší odbornosti též spadají grafické návrhy pro infotainment vozu, tvorba a správa grafických zdrojů, konzultace CI, návrhy UI/UX řešení, návrhy celých aplikací a vize nových konceptů.

Zjistit více  >

STROJOVÉ VIDĚNÍ

Součástí našeho pottfolia je i technologie strojového vidění, kde jsou pomocí technických prostředků nahrazeny lidské schopnosti z hlediska porozumění obrazu a jeho interpretace. Pomocí těchto služeb je umožněno snadné a bezchybné rozpoznávání výrobků, jejich počítání, kontrolu kvality nebo měření rozměrů.  Ve spojení se systémy realizujícími další činnosti, lze některé výrobní provozy díky systémům strojového vidění plně automatizovat. Nespornou výhodou tohoto řešení je zvýšení kvality výroby snížením zmetkovitosti, eliminace chybovosti způsobené lidskou prací a snížení výrobních nákladů. V některých oblastech strojového vidění využíváme prvky umělé inteligence, které napodobují činnost lidského mozku a jsou do určité míry schopny se samostatně učit.

Zjistit více  >

ROZŠÍŘENÁ REALITA

Souvisejícím tématem strojového vidění je i rozšířená (augmentovaná) realita, která kombinuje virtuální objekty s reálným světem. Technologie zajišťují synergii pozitivních vlastností člověka a stroje, přináší efektivní způsob například při zaškolení nebo vedení pracovníků, možnosti měření v 3D prostoru nebo zobrazování.

Zjistit více  >

IT SLUŽBY

V rámci IT služeb a odborného poradenství nabízíme zpracování studií proveditelnosti, analýz požadavků, prostředí, trhu či datové analýzy. Zajišťujeme bezproblémovou adaptaci technologií do specifického prostředí zákazníka, efektivní návrhy systémů založené na bohatých zkušenostech s vývojem SW či podporu stávajících IT systémů.

Zjistit více  >

SIMULÁTORY

K testování konektivity vozu jsme vyvinuli vlastní unikátní simulátory pro testování infotainmentu vozu (HUD CASE), které jsou kombinací hardwaru vozu a originálních dílů jednotky vozu, který je doplněn o jimi vyvinutý HUD CAN. HUD CAN je flexibilní komunikační modul pro simulaci CAN zpráv automobilu, díky kterému získávají jednotlivé komponenty simulátoru informace o vozidle a režimu jízdy. Takto získaná data lze využít nejen pro účely testování na simulátorech, ale dají se použít i v rámci dalších technologických řešení.

Zjistit více  >

PLM/PDM

Dále se věnujeme oblasti řízení životního cyklu produktu (PLM/PDM systémy). V rámci této činnosti se za využití PLM a PDM systémů zaměřujeme na správu dat a procesů spojených nejen s vývojem produktu, ale i dalšími navazujícími fázemi. Tyto činnosti zajišťujeme na úrovni koncernu pro VW Group i ŠKODA AUTO. Zajišťujeme správu a péči o konstrukční data a datové struktury, nebo výpočty kolizí na pracovních stavech dat. Zároveň poskytujeme on-site podporu konstruktérům a uživatelům v oblastech digitální továrny, plánování výroby, logistiky a nářaďovny.

Zjistit více >

PROJEKTOVÉ VEDENÍ

Poskytujeme také komplexní služby v oblasti projektového řízení a projektové podpory. Díky svým profesním zkušenostem jsou naši kolegové schopni rychlé adaptace do konkrétních projektů zákazníků, včetně praktického využití souvisejících metodik. (PRINCE2®, ITIL, TOGAF, SCRUM®). Tito pracovníci jsou také schopni pracovat v různých systémech pro podporu vedení projektů (Confluence, JIRA, Microsoft Project, HPSM), a tím v maximální možné míře zefektivnit práci projektových týmů.

Zjistit více >

Na českém trhu působíme již od roku 2007, kde prostřednictvím IT služeb a komplexních řešení podporujeme byznys našich zákazníků. Napomáháme jim k rozvoji jejich podnikání pomocí inovativních řešení šitých na míru. Ty jim umožňují vyšší flexibilitu, rychlost a efektivitu procesů.

KONTAKTUJTE NÁS
Back To Top