H&D – An HCL Technologies Company

Výrobní informační systémy

Optimalizace výrobního procesu, zvýšení efektivity práce, usnadnění plánování výroby a zakázek, převzetí kontroly řízení, sníženy doby výroby. To vše a mnoho dalších konkrétních témat a otázek spojených s cyklem výroby v rámci nejdůležitějšího cíle - snížení výrobních nákladů -  Vám mohou pomoci řešit výrobní informační systémy.

Společnost H&D je v této oblasti partnerem, na kterého se můžete s důvěrou obrátit v otázce efektivního využití zdrojů, správy a získání kontroly nad celým Vaším výrobním procesem a Vaší konkrétní situací ve výrobě.

Na základě vstupní analýzy výrobního procesu navrhneme řešení na míru, které Vám přinese snížení administrativní zátěže, snadnější plánování zakázek, celkové zlepšení situace ve výrobě a v neposlední řadě přinese i finanční úsporu.

Proč dělat věci složitě, když existují i jiné dostupné cesty?

VIS - Výrobní informační systém

Dlouhodobým cílem každé společnosti je její růst a prosperita. V případě výrobních podniků jsou v popředí zájmu vysoká kvalita výrobků, sledování nákladů a efektivita výrobních a logistických procesů. Být o krok napřed před konkurencí je v dnešní době možné díky nejmodernějším technologiím nebo například sofistikovaným výrobním informačním systémům.

Co bylo dříve spíše vítanou přidanou hodnotou ve výrobním procesu, se dnes mění v každodenní potřebu. Analýza výrobních dat z jednotlivých výrobních strojů a zařízení, přehled zmetkovitosti s detailními rozpady dle zadaných kritérií, pravidelný výrobní reporting přednastavených klíčových ukazatelů. To vše a ještě více je možné pro řízení výroby a zvýšení její efektivity využívat díky našemu výrobnímu informačnímu systému (VIS).

Systém VIS představuje přehledný a uživatelsky přívětivý nástroj pro analýzy, zobrazení a archivaci výrobních dat, čímž umožňuje společnostem vést výrobní reporting snadno a efektivně. S jeho pomocí máte výrobu neustále pod kontrolou a zároveň můžete konstantně zvyšovat její efektivitu a identifikovat další potenciál růstu. Výrobní informační systém se skládá z modulu načítajícího data z výrobních strojů, datového skladu čistícího a optimalizujícího získaná data a sofistikovaného reportingového nástroje. Protože každá výrobní společnost používá rozdílná výrobní zařízení, má vlastní způsob řízení výroby, zpracovává odlišná data a její interní procesy požadují jiné zpracování a reporting dat, rádi přizpůsobíme naše řešení podle požadavků a potřeb Vaší společnosti či závodu tak, aby pomohlo co nejvíce podpořit Váš úspěch.

O konkrétním případu implementace VIS si můžete přečíst v naší případové studii. Společnost KSM Castings CZ a.s. v ní popisuje, jak systém aktivně využívá za účelem zvyšování efektivity výroby a celkového snižování nákladů

MaZZT - Management zakázek a zdrojů v tkalcovně

Tkalcovská společnost STAP a.s. (jeden z největších výrobců stuhařských výrobků a zdrhovadel v Evropě) se dlouhodobě potýkala s nedostatkem informací o stavu zakázek v průběhu výrobního procesu. Nastavený a používaný proces byl velmi zdlouhavý, nepřesný a nesl s sebou i velmi vysokou pravděpodobnost vzniku chyb. Z toho důvodu bylo hledáno vhodné technologické řešení, které by původní proces nahradilo a zefektivnilo.

Návrh řešení a následnou integraci systému MaZZT (Management zakázek a zdrojů v tkalcovně), která je dnes již běžnou součástí výrobního procesu ve STAP a.s., přinesla právě naše společnost H&D, a tím přispěla k lepšímu řízení, efektivitě a automatizaci rutinních procesů společnosti STAP a.s.

Celý systém, realizace a přínos technologického řešení MaZZT jsou podrobně popsány v naší případové studii MaZZT. Samotná studie byla publikována i v tištěné podobě v rámci časopisu CIO Business World, edice srpen 2016.

;