skip to Main Content

Rozšířená realita (Augmented Reality)

Rozšířená realita je v současné době stále častěji využívaná technologie, která přináší spojení skutečného světa a jeho obrazu v zobrazovacím zařízení, se světem imaginárním. Zcela typickým představitelem využití těchto moderních technologií jsou různé typy interaktivních návodek, interaktivních školení a postupů, které jsou doplněné o související rozšířené imaginární informace. Hlavní výhodou těchto řešení je maximální efektivnost, relativní levnost a určitá návodná jednoduchost pro uživatele. Původní určení těchto technologií – například pro marketing a obchodní činnosti, se v současné době přesouvá do zcela exaktních technických oborů, jako jsou servisní činnosti, technická školení, nebo kontroly kvality. V těchto oborech se snažíme udržet vysoký technologický standard a implementovat řešení na nejvyšší možné úrovni. Rozšířenou realitu je možné využít i v rozšíření se strojovým viděním. Systémy strojového vidění mohou snímat prostor pracovníka a kontrolovat například jeho úkony. Pracovník může být v případě chybného nebo nesplněného úkonu upozorněn přímo v brýlích.

KONTAKTUJTE NÁS

Praktické uplatnění Rozšířené reality

Technologie rozšířené reality pronikají do praxe v nejrůznějších odvětvích. Typickými úlohami pro rozšířenou realitu jsou:

Virtuální návodka – zaučovací proces

Navigace pracovníka – navigování při výrobě

Kontrola pracovníka – v případě propojení se strojovým viděním, je možné upozorňovat na chyby

Jaké jsou výhody rozšířené reality

Mezi hlavní přednosti patří:

Zefektivnění práce – pracovník může mít před sebou návodku neustále, má ji totiž před očima

Zefektivnění tvorby návodek – záměna digitálních dat je jednodušší, věci již nemusí být složitě popisovány na papíře v několika jazycích.

Rozšířená realita může být využita na běžných zařízeních i specializovaných AR brýlích

Oproti virtuální realitě, člověk neztrácí přehled o svém okolí.

Back To Top