skip to Main Content

Simulátory pro testování infotainmentu vozu

Neboli testovací stavy obsahují nezbytný hardware, který reálně simuluje prostředí vozu a je možné testovat integraci různých zařízení, jako je smartphone mimo vůz v laboratorních podmínkách. To vše je umístěno do kompaktního boxu, který ulehčuje manipulaci a skladování simulátoru. Náš simulátor je nezbytnou pomůckou pro vývojáře mobilních aplikací, které mají být propojitelné s vozem. Tyto přenosné sestavy je možné dále použít i pro trénink a propagaci infotainmentu, například cílovým zákazníkům.

KONTAKTUJTE NÁS

HUD CAN

Je flexibilní komunikační modul pro simulaci CANových zpráv automobilu, díky kterému získávají jednotlivé komponenty systému HUD CASE informace o vozidle a režimu jízdy. Jeho využití je nejen v rámci HUD CASE, ale i samostatně pro další technologická řešení, a proto se dají použít a upravovat přesně na míru zákazníkovi. Další výhody HUD CANu umožňují simulaci reálného prostředí vozu včetně parametrů jízdy a vozidla, čtení záznamů jízdy, schopnosti simulace neomezeného množství CANových zpráv najednou, také flexibilitu a možnost rozšiřitelnosti, fungování bez připojení k počítači, autonomní fungování a filtrování CANových zpráv.

 „Náš unikátní simulátor umožní díky kombinaci originálních dílů jednotky vozu a naší HUDCAN jednotky přesné a snadné testování infotaimentu vozu pro Váš vývojový tým na jakémkoliv místě.“ 

Lubor, teamleader 

HUD CAN Remote

Je servisní aplikace pro užívání HUD CANu a HUD CASU, která rozšiřuje možnosti ovládání těchto zařízení. Pomocí této intuitivní mobilní aplikace vše ovládáte telefonem. Mezi výhody HUD CAN Remote patří atraktivní interface k HUD CANu, pohodlnější nastavování parametrů HUD CANu, jednoduchá instalace, flexibilita při přehrávání jízdy – možnost pozastavení záznamu, jeho opakování, výběr, také snadnější ovládání HUDCANu a rozšíření možností ovládání zařízení.

Shrnutí možností využití HUD CASE a HUD CAN

Vývoj a testování mobilních aplikací v automotive, vývoj fungování infotainmentu, online služeb a telefonie u výrobce, školení fungování a práce s infotainmentem, online službami a telefonie u vozu, propagace infotainmentu cílovým zákazníkům, vývoj řídících jednotek u výrobce i dodavatelské sítě, analýza a ověření problémů zákazníků v servisní síti, prezentace infotainment systémů a combi přístrojů, testování prototypů a vývojových jednotek infotainment systémů vozidla, simulace toku jízdních dat s možností filtrace, nástroj k optimalizaci UX a UI. Zajišťujeme jak prodej a vývoj přenosných funkčních sestav, tak i potřebné služby v této oblasti (mentoring, odborná školení apod.).

Back To Top