skip to Main Content

strojové vidění

Strojovým viděním jsou označované technologie, které mohou získat informace z obrazu zachyceného kamerou a tento obraz prostředky výpočetní techniky dále zpracovávat. Ačkoliv tyto principy jsou známé desítky let, teprve v poslední době došlo k výraznému rozvoji těchto technologií i mimo výzkumné a vývojové laboratoře do denní praxe. Podle typu úloh a vhodnosti pro dané řešení, jsou využívány buď možnosti tzv. „umělé inteligence“, nebo prostředky matematického zpracování obrazového výstupu. Je samozřejmě možné, výstupy ze systémů strojového vidění řídit další systémy, například ve výrobě, kontrole kvality, případně další navazující systémy a činnosti z uživatelského pohledu plně automatizovat.

KONTAKTUJTE NÁS

Praktické uplatnění strojového vidění

Tyto technologie nabízí široké spektrum uplatnění prakticky ve všech oborech. Typické úlohy, které se prostřednictvím strojového vidění řeší, jsou:

Počítání – kusů, balení, obsahů nebo objemů v obalu

Hledání vad a neshod – například tvarových, povrchových nebo barevných

Přesné měření – měření rozměrů, stanovování polohy

Specifickou kategorií těchto technologií je například detekce přístupů, změn v obraze, nebo tzv. závadového chování

Jaké jsou Výhody strojového vidění

Zcela zásadní výhodou těchto technologií je:

Stanovitelná přesnost (typicky koeficienty FAR a FRR)

Konstantní parametry v čase

Nízké pořizovací a provozní náklady (obvykle se ROI pohybuje v řádu jednoho, maximálně dvou let, podle typu zpracovávané úlohy)

Back To Top