skip to Main Content

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. sleduje i potřeby svého okolí a oblast CSR jí není cizí

Ve své dlouhodobé strategii společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. (dále H&D) myslí i na své okolí. Důkazem je i její zapojení do Národní potravinové sbírky, která proběhla v České republice 18. 5. 2019.

18. 5. 2019 proběhla Národní potravinová sbírka, v rámci které mohli věnovat lidé trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Společnost H&D se rozhodla v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti (dále CSR) tuto iniciativu podpořit, nakoupila potraviny a zboží ze svého rozpočtu a zároveň celou akci podpořila komunikační kampaní mezi svými zaměstnanci, kteří mohli do sbírky přispět přímo v prostorách H&D v Mladé Boleslavi od 13. -19. 5. 2019. Odtud již putovalo 63 kusů potravin a 903 kusů drogistického zboží přímo do regionu k potřebným. Řada zaměstnanců se zapojila i online a darovala potřebným přímo přes sjednanou obchodní síť.

„Nápad na zapojení do potravinové sbírky, jako jedné z aktivit společenské odpovědnosti H&D, vznikl mezi našimi zaměstnanci a vedení společnosti tento nápad rádo podpořilo. Koncept potravinové sbírky a její dopady přímo v mladoboleslavském regionu, kde naše společnost sídlí, zcela zapadl do strategie společnosti, která nechce v regionu pouze „brát,“ ale i dávat,“ dodává PhDr. Irena Šípalová, jednatelka společnosti H&D.

Společnost H&D si klade za cíl být platným členem místní komunity v Mladé Boleslavi, to dokazuje nejenom zapojením do Národní potravinové sbírky, ale i dalšími svými CSR aktivitami. 18. 5. 2019 pro veřejnost zorganizovala v Mladé Boleslavi akci s názvem Pohádkový les, kterou organizovala za podpory města Mladá Boleslav. Akce se zúčastnilo přes 6 000 návštěvníků z Mladé Boleslavi a okolí. Dále je zapojena do projektů Zelená firma a Zodpovědná firma.

V rámci letošní potravinové sbírky Češi darovali celkem 235 tun zboží, což je zhruba o čtvrtinu méně než se vybralo loni na podzim. Společnost H&D věří, že bude v oblasti CSR inspirací i pro další firmy v regionu, a díky jejich zapojení a podpoře marketingové kampaně sbírky se v dalších Národních potravinových sbírkách množství vybraného zboží opět zvýší.

Pro další informace kontaktujte

H&D Datentechnik Czech s.r.o.

Michaela Žiaková

mzv@hud.cz

Back To Top