H&D – An HCL Technologies Company

Firma Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. je jedním z hostů konference Beyond Horizons a doplní ji zajímavými ukázkami z praxe!

ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav pořádá ve dnech 14. a 15. listopadu 2019 mezinárodní konferenci zaměřenou na vybraná témata o dopadech digitalizace Beyond Horizons: Technology and Business World ve 21. století, kde firma Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. (dále jen H&D) bude prezentovat unikátní H&D technologie.

Experti na strojové vidění a rozšířenou realitu ukáží „Model based tracking“, který dokáže identifikovat polohu výrobku na výrobním páse bez nutnosti lidského zásahu. Jedná se o úspěšné využití metod zpracování digitálního obrazu v úlohách vizuální inspekce a automatizace výroby na základě H&D algoritmu, který identifikaci polohy výrobku dokáže provést v reálném čase.

Druhá zajímavá ukázka praxe, kterou H&D experti strojového vidění představí, se nazývá „Precision trigger“! Komplexní multi - kamerový systém, který dokáže provést rozklad libovolného 3D objektu do velkého počtu 2D projekcí. Nabízí tak unikátní pohled do všech potenciálně kontrolovaných míst výrobku.

Další problematikou, kterou H&D tým strojového vidění představí je „Rozšířená realita bez speciálního vybavení“. Jedná se o zobrazení virtuálního obrazu přímo na objekt, se kterým obsluha aktuálně pracuje a to v reálném čase bez použití jakéhokoliv zařízení v podobě telefonu, tabletu či speciálních brýlí pro rozšířenou realitu!

„Rozšířená realita na tabletu“ - další téma, které budou H&D experti strojového vidění v rámci mezinárodní konference Beyond Horizons představovat. Jedná se o aplikaci rozšířené reality, která dokáže pomocí zobrazovacího zařízení (tablet, telefon, brýle), kombinovat obraz skutečné scény s virtuálními objekty!

Mimo zmiňované oblasti strojového vidění, se posluchači mohou rovněž těšit na novinky a zajímavé informace ohledně infotainmantu vozu, konkrétně tedy na „Simulátory pro testování infotainmentu vozu“. Zmiňované simulátory disponují FPK displejem a dokáží simulovat díky HUD CAN jednotce jízdu vozidla.

Konference Beyond Horizons je skvělou příležitostí vidět všechny zmíněné technologie na jednom místě a setkat se s H&D odborníky, kteří zodpoví všechny Vaše dotazy. Na konferenci je nutné se registrovat ZDE.

;