H&D – An HCL Technologies Company

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. se zúčastnila mezinárodní konference Beyond Horizons, kde zároveň obohatila návštěvníky velice zajímavými praktickými příklady!

Dnes 14. listopadu 2019 proběhl již první den mezinárodní konference Beyond Horizons, na kterém účastníci mohli slyšet zaznít projevy velkých odborníků, jako je generální ředitel ŠKODA AUTO Bernhard Maier, Itzhak Swary z Champion Motors Israel, Corinne Hoisington z Central Virginia Community College v Lynchburgu ve Virginii a mnoha dalších. Dozvědět se tak mohli o tématech úzce spojených s Automotive 4.0 a dopady digitalizace ve 21. století.

Společnost H&D figurovala na zmiňované konferenci jako jeden z pěti pozvaných hostů pro odbornou část s ukázkami, a dokonce jako jediní představili technologii strojového vidění!

Experti na strojové vidění a rozšířenou realitu předvedli „Model based tracking“, který řeší potřebu identifikovat polohu výrobku na výrobním páse bez nutnosti lidského zásahu, a který na základě H&D vyvinutého algoritmu dokáže identifikovat polohu výrobku v reálném čase.

Dále jste mohli na konferenci zaregistrovat „Precision trigger“, multi - kamerový systém, který dokáže provést rozklad libovolného 3D objektu do velkého počtu 2D projekcí, a díky tomu tak získat pohled do všech kontrolovaných míst výrobku či různé formy rozšířené reality a to jak bez speciálního vybavení, tak s vybavením.

Mimo zmiňované oblasti strojového vidění, se návštěvníci mohli dozvědět novinky a zajímavé informace ohledně infotainmantu vozu, konkrétně tedy ohledně „Simulátorů pro testování infotainmentu vozu“.

Všechna výše zmíněná řešení společnosti H&D jsou speciální, a není možno se s nimi setkat na žádné jiné akci. Jestliže se někteří zájemci neměli možnost zúčastnit dnes, pak mají poslední možnost zúčastnit se zítra 15. listopadu 2019 na druhém kole semináře, kde si můžou prohlédnout nové H&D technologie a zároveň uslyší přednes dalších odborníků z této oblasti.

;