H&D – An HCL Technologies Company

H&D získala prestižní ocenění magazínu CIO Business World v kategorii Nejlepší ICT případová studie roku 2016

Magazín CIO Business World vyhlásil vítěze 11. ročníku soutěže o nejlepší ICT případovou studii roku 2016. Odbornou porotu nejvíce zaujalo H&D výrobní řešení: MaZZT - management zakázek a řízení zdrojů v tkalcovně ve společnosti STAP a.s.

Vítězná ICT případová studie 2016 popisuje technologické řešení vyvinuté na míru pro společnosti STAP a.s., která patří mezi největší evropské výrobce stuhařských produktů a zdrhovadel.

Tkalcovská společnost se dlouhodobě potýkala s nedostatkem informací z výroby. IT specialisté ze společnosti H&D Datentechnik Czech s.r.o. (dále jen H&D) zanalyzovali situaci v tkalcovské společnosti a přišli s návrhem výrobního řešení „Management zakázek a řízení zdrojů STAP“, které vedlo k zefektivnění výroby a lepší kontrole výrobních procesů. Klíčovým nástrojem ke zvýšení efektivity se stal online monitoring výrobních zakázek.

Jednatelka společnosti H&D Irena Šípalová k vítězství v soutěži CIO Business World o nejlepší ICT případovou studii roku 2016 uvádí:

„Systém MaZZT (Management zakázek a řízení zdrojů v tkalcovně), který jsme vyvinuli, umožňuje jednoduše a velmi efektivně, s využitím hardwarových terminálů implementovaných do tkalcovských stavů, kontrolovat v reálném čase plnění plánu výroby i jednotlivých zakázek. Nad rámec online monitoringu výroby nabízí i možnosti, jak účelně automatizovat a řídit každodenní výrobní procesy, a tím zvýšit produktivitu celé firmy. Zároveň sleduje dodržování termínů, délku prostojů i poruchovost stavů, díky čemuž lze operativně předcházet nežádoucím situacím.

Vítězství v soutěži CIO Business World o nejlepší případovou studii roku 2016 si velmi vážíme a těší nás, že právě naše případová studie Management zakázek a řízení zdrojů v tkalcovně získala stupeň nejvyšší. Je to pro nás dalším hnacím motorem a zároveň důkazem, že směr, kterým při tvorbě softwaru pro výrobní společnosti jdeme, je ten správný.“

Více informací o jedinečném řešení umožňujícím zefektivnit výrobu a provádět online monitoring zakázek (MaZZT), stejně jako i o dalších produktech společnosti H&D, naleznete na stránkách společnosti.

;