H&D – An HCL Technologies Company
V rámci vývojového centra realizujeme projekty založené jak na Augmented Reality (Rozšířená realita), tak na Computer Vision.

Rozšířená realita (Augmented Reality)

Rozšířená realita (neboli Augmented Reality či augmentovaná realita) je technologie, která se bude stále více objevovat v našem každodenním životě. Do obrazu získaného fotoaparátem mobilního telefonu nebo kamerou připojenou k počítači vkládá další informace, ať už v podobě textových poznámek, fotografií nebo videí. Dalo by se říci, že Augmented Reality využívá Computer Vision (tedy počítačové vidění), které v obraze detekuje objekty, a na základě rozpoznaných objektů zobrazuje dodatečné informace či jiné obrazy nebo provádí další akce, např. spustí přehrání videa. 

V H&D klademe na moderní technologie velký důraz a pozorně sledujeme rozvoj a implementace všech těchto moderních technologií. V rámci vývojového centra proto realizujeme projekty založené jak na Augmented Reality, tak na Computer Vision. 

Mezi naše nejvýznamnější řešení bezesporu patří technologie HuDVISION, díky které je možné rozeznávat na základě vlastního frameworku obrazy, symboly, texty a ovládací prvky. Po jejich identifikaci vyvolá aplikace, v níž je technologie implementována, příslušnou akci, například zobrazí popis daného prvku, přehraje instruktážní video, zobrazí detail rozpadu sestavy na jednotlivé díly či komponenty.

Technologii HuDVISION je možné využít například v rámci uživatelských či školicích příruček. HuDVISION byla vyvinuta pro platformu mobilních telefonů Apple iPhone a je dále rozšiřitelná na další mobilní operační systémy (např. Android) či použitelná pro tzv. cross platform mobile development.

Rozšířená realita je především doménou marketingu

V rámci podpory prodeje a marketingových aktivit je možné tuto technologii využít pro lepší interakci zákazníka s nabízeným produktem. Ukázkou může být mobilní aplikace vyvinutá pro iPhone/iPad ve spolupráci se společností MERKUR TOYS s.r.o. Aplikace je k dispozici v iTunes App Store zdarma ke stažení pod názvem Merkur Augmented Reality. Je doplňkem k prodávané stavebnici Merkur, která obsahuje marker, tedy černobílou značku. Po spuštění aplikace a načtení této značky pomocí kamery v mobilním zařízení se Vám zobrazí sestavený model nebo animace sestaveného modelu.

Obecně se dá říci, že v minulosti bylo využití rozšířené reality především doménou marketingu, v současné době se tato technologie postupně přesunuje dál do průmyslových odvětví, kde nachází ještě širší uplatnění v rámci procesů konstrukce, stavebních prací či plánování a podpory výrobních procesů. Do budoucna se dá potom předpokládat, že se rozšířená realita stane nedílnou součástí nejen řízení výroby a školení zaměstnanců, ale především potom běžného provozu v oblasti výroby, logistiky či kontroly jakosti.  

Z tohoto důvodu se i my v H&D zaměřujeme na další možnosti využití této technologie v průmyslu a naše řešení dále rozvíjíme. Ať už se jedná o řešení schopná vyhodnotit hotový výrobek a provést vizuální kontrolu kvality/kompletnosti, tak o podporu logistiky v oblasti vyskladňování dílů a kontroly kompletnosti. 

 

 

;