skip to Main Content

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. nadále rozvíjí spolupráci s vysokými školami, a podporuje tak rozvoj vzdělávacích institucí.

Firma Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. (H&D) se snaží být co nejvíce přínosná mimo jiné také v rámci CSR aktivit. Jednou z rolí je zajištění pracovních míst. Jako klíčovou roli vnímá H&D podporu vzdělávání. Mimo vzdělávání vlastních zaměstnanců, se věnuje také podpoře vzdělávacích institucí. V této oblasti navázala společnost spolupráci se středními a vysokými školami nejen v regionu Mladoboleslavska. Snaží se tak napomoci k vyššímu provázání jejich vzdělávacích programů s praxí.

Mimo své působení v regionu Mladé Boleslavi rozšiřuje firma H&D svou působnost i na region Liberce, kde má již od roku 2018 své kanceláře, proto se mimo jiné 24. 9. 2019 zúčastnila semináře na téma „Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací“, na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Seminář je setkáním odborníků a zájemců o problematiku počítačového zpracování obrazu pro průmyslové aplikace. Organizátory akce jsou Ústav mechatroniky a technické informatiky a nově také Katedra sklářských strojů a robotiky TUL.

Semináře se účastnili postgraduální studenti a akademičtí pracovníci TUL, Českého vysokého učení technického a členy Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Dále byli přítomni zástupci firem z oblasti strojového vidění.

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. prezentovala své portfolio algoritmů pro zpracování obrazových informací, jejichž autory jsou specialisté v této oblasti působící na liberecké pobočce H&D. Na místě bylo možné vidět i praktické ukázky sledování polohy skleněné žárovky pomocí algoritmu „H&D Model based tracker“, a to v reálném čase včetně přímé interakce s tímto systémem. Účastníci mohli na místě také shlédnout videa, která zachycovala algoritmus „H&D Model based tracker“, nasazený v průmyslové aplikaci, dále použití demo aplikace rozšířené reality pro zobrazení virtuálních modelů na karoserii vozu, interaktivní návodku pro aplikace údržby pomocí rozšířené reality. Tým strojového vidění ukázal vybrané 3D nástroje, které používá při přesné montáži kamer v průmyslových aplikacích.

Cílem bylo vzbudit zájem o technologie zpracování digitálního obrazu, strojové učení a rozšířenou realitu, a to především u budoucích generací specialistů v daných oborech.

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o., která je součástí nadnárodní korporace HCL Technologies, nabízí široké portfolio IT služeb již od roku 2007. Zaměřuje se především na oblast konektivity vozu, vývoje mobilních a webových aplikací či PLM/PDM podpory systémů, ale také na procesy průmyslové automatizace pomocí technologie strojového vidění či rozšířené reality. Umí také ulehčit testování infotainmentu vozu pomocí vlastních simulátorů. Mimo to zajišťuje IT služby, konzultace, vedení a podporu IT projektů.

Pro další informace kontaktujte

Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Michaela Žiaková

mzv@hud.cz

Back To Top