skip to Main Content

Společnost H&D International group se stala součástí nadnárodní společnosti HCL Technologies

Společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. (H&D), součást skupiny H&D International Group, se stala ve 4. čtvrtletí roku 2018 součástí globální technologické společnosti HCL Technologies (HCL). Akvizice byla součástí dlouhodobého plánu rozvoje HCL Technologies v Evropě.

H&D v České republice bude i nadále poskytovat IT služby s vysokou přidanou hodnotou a inovativním nábojem, který bude nyní ještě intenzivněji podpořen pomocí know-how nadnárodní společnosti HCL, která je držitelem 1 250 vlastních patentových řešení.

Bernhard Hönigsberg, CEO skupiny H&D International Group, dodává: „Propojením dosavadního portfolia H&D s možnostmi HCL získáváme nebývalou příležitost přidat obrovskou hodnotu službám, které poskytujeme, a podpořit tak inovativní ambice našich zákazníků. Kromě toho se zkušenosti a know-how společnosti HCL a H&D navzájem dokonale doplňují a naši zaměstnanci mohou výrazně profitovat z nových příležitostí, které před námi stojí.“

H&D International Group se zaměřuje primárně na IT služby v oblasti Automotive a na trhu působí již od roku 1996. Zaměstnává téměř 1 400 lidí ve více než 20 lokalitách Evropy a Severní Ameriky. Nabídka služeb se pohybuje od správy infrastruktury a serverů až po projektové řízení a consulting. H&D nabízí zároveň i možnosti nearshore a offshore, a to jak v oblasti SW vývoje a následných AMS služeb. Rozsáhlé kompetence má společnost v oblasti technického vývoje, konstrukce a správy dat. Kombinuje zkušenosti nadnárodní skupiny s reakční rychlostí středně velké společnosti.

Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. působí v České republice přes 10 let a své portfolio zaměřuje na IT služby a konzultace, projektový management, vývoj mobilních a webových aplikací a konektivitu vozu. Stejně jako německá mateřská společnost má rozsáhlé know-how v oblasti PLM/PDM systémů. Společnost sídlí v Mladé Boleslavi a od jara 2018 má svou pobočku i v Liberci. H&D je v České republice neodmyslitelně spjato s aktivitami Průmyslu 4.0, v rámci něhož rozvíjí své aktivity v oblasti strojového vidění a augmentované reality. Své služby poskytuje napříč rozličnými odvětvími, přičemž nejvýznamněji je zastoupen sektor Automotive.

Společnost HCL Technologies je přední světová IT společnost, která pomáhá firmám po celém světě inovovat a dále rozvíjet své podnikání. Působí ve 39 zemích a v posledním roce vykázala tržby 8,4 miliard amerických dolarů. Společnost HCL nabízí svým zákazníkům široké portfolio vlastních produktů, řešení a služeb, které podtrhuje její strategie Mode 1-2-3. Mode 1 zahrnuje základní služby v oblasti správy aplikací, infrastruktury, BPO a inženýringu a služeb v rámci technického vývoje a konstrukce. Cílem je zajistit zákazníkům IT prostředí vyznačující se charakteristikami „lean“ a „agile“. Mode 2 se zaměřuje na služby nové generace a inovativní technologie. Zahrnuje integrované nabídky Digital & Analytics, IoT WoRKSTM, Cloud Native Services a Cybersecurity & Služby GRC sloužící k posílení obchodních výsledků zákazníků a umožňující digitalizaci podnikání. Strategie modu 3 je založená na ekosystému tvořeného produkty a platformami, s jejichž pomocí se mohou zákazníci připravit na nové přicházející trendy. Sem patří například partnerství s IBM zahrnující půl tuctu produktů.

Společnost HCL Technologies využívá svou globální síť integrovaných výzkumných center a laboratoří pro inovace a celosvětových možností dodávek umožňujících komplexní poskytování služeb ve všech klíčových oblastech průmyslu. Její zákazníky najdete mimo jiné v oblasti Automotive, finančních služeb, výroby a logistiky, IT a telekomunikací, velkoobchodu i maloobchodu, farmacii a zdravotnictví, energetiky, cestovního ruchu, stejně jako ve státní správě. Své aktivity bude nově rozvíjet HCL Technologies i v České republice.

Back To Top